web stats
ทาวน์เฮ้าส์ลำลูก บ้าน LIO LalinTown ลำลูกกา คลอง 4-5

บ้าน LIO LalinTown ลำลูกกา คลอง 4-5

สัมผัสสังคมแห่งการอยู่อาศัย บนทำเลศักยภาพ เชื่อมต่อการใช้ชีวิตบนเส้นลำลูกกา-รังสิต-นครนายก-สะพานใหม่ เดินทางสะดวกเพียง 4 นาทีถึงทางด่วนสองสาย 3 นาทีถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ราคาเริ่มต้นที่ ราคาเริ่มต้น 2 ล้านบาท

ทาวน์เฮ้าส์ลำลูก ทาวน์โฮม LIO LalinTown ลำลูกกา คลอง 4-5

ทาวน์โฮม LIO LalinTown ลำลูกกา คลอง 4-5

สัมผัสสังคมแห่งการอยู่อาศัย บนทำเลศักยภาพ เชื่อมต่อการใช้ชีวิตบนเส้นลำลูกกา-รังสิต-นครนายก-สะพานใหม่ เดินทางสะดวกเพียง 4 นาทีถึงทางด่วนสองสาย 3 นาทีถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ราคาเริ่มต้นที่ ราคาเริ่มต้น 1 ล้านบาท

© 2015-2016 Lalin Property Public Company Limited. Tel : 02-732-1041-5 Privacy · Terms