web stats
ทาวน์โฮมบางนา ทาวน์โฮม Lio BLISS บางนา-สุวรรณภูมิ (วัดศรีฯ)

ทาวน์โฮม Lio BLISS บางนา-สุวรรณภูมิ (วัดศรีฯ)

โครงการใหม่ ไลโอ บริสซ์ บางนา-สุวรรณภูมิ ทาวน์โฮมและบ้าน 4 ห้อนอน 2 ที่จอดรถ ราคาคุ้มค่าที่สุดบนบางนา เพียง 5 นาที ถึงทางด่วน และสุวรรณภูมิใกล้ MEGA และ The Paseo ลาดกระบัง

ราคาเริ่มต้นที่ ราคา 1 ล้านกว่า

© 2015-2016 Lalin Property Public Company Limited. Tel : 02-732-1041-5 Privacy · Terms