“อัตราดอกเบี้ย” คืออะไร รู้ไว้ ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อ

“อัตราดอกเบี้ย” คืออะไร รู้ไว้ ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อ


“อัตราดอกเบี้ย” คืออะไร รู้ไว้ ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อ

ดอกเบี้ยบ้าน เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนจะตัดสินใจขอสินเชื่อบ้าน เพราะจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคำนวณเงินและการพิจารณาเปรียบเทียบดอกเบี้ยให้เป็น ก็จะช่วยให้ลดเงินงวดที่ต้องผ่อนในแต่ละเดือนไปได้อีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไป สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะแบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating rate loan) เป็นการอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดตามประกาศขณะนั้น ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนขึ้นลงได้ตามสถานการณ์ตลาดเงินหรือสภาพเศรษฐกิจการเงินขณะนั้น เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจึงส่งผลต่อเงินค่างวดที่ต้องชำระในแต่ละเดือนตามมาด้วยค่ะ

2.อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed rate loan) แบ่งย่อยๆ เป็นอีก 3 ประเภท ได้แก่

1.อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการกู้ ไม่มีการปรับขึ้นลง

2.อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นเฉพาะช่วงแรก (เช่น อาจจะใน 1-5 ปีแรก) และเมื่อพ้นระยะเวลาจะปรับเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิมที่เคยชำระก็ได้

3.อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดในระยะสั้น (ประมาณ 1-5 ปี) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นระยะ เช่น ปีแรก 5.75% ปีที่ 6% จากนั้นจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามสภาพเศรษฐกิจ

3.อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่ง (Rollover Mortgage Loan) เช่น กำหนดดอกเบี้ยคงที่ในระยะเวลา 3 ปี และปรับใหม่ทุกรอบเวลา3 ปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะอิงกับต้นทุนพันธบัตร บวก 2.5% เช่น
ถ้าต้นทุนพันธบัตร 3% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเท่ากับ 5.5%

ใครที่ต้องการจะขอสินเชื่อบ้านอยู่ ต้องมองหาแหล่งเงินและนำอัตราดอกเบี้ยมาเปรียบเทียบกันให้ดี เพราะการได้เงินกู้ประเภทที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดก็จะเป็นผลดีกับผู้กู้เอง รวมทั้งอย่าลืมนำเอาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและนโยบายของสถาบันการเงินแต่ละแห่งในระยะยาวมาพิจารณาประกอบกันด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก ddproperty

 


บทความ ,เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน
5 จุดเสี่ยงไฟรั่วนอกบ้านช่วงหน้าฝน

5 จุดเสี่ยงไฟรั่วนอกบ้านช่วงหน้าฝน

5 จุดเสี่ยงไฟรั่วนอกบ้านช่วงหน้าฝน

การเปลี่ยนแปลงของ “บางนา” ว่าที่ทำเลทองแห่งใหม่

การเปลี่ยนแปลงของ “บางนา” ว่าที่ทำเลทองแห่งใหม่

การเปลี่ยนแปลงของ “บางนา” ว่าที่ทำเลทองแห่งใหม่ทุกวันนี้ ทำเล “บางนา” นับว่ามีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก จากเดิมที่ย่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำนา จนเป็นที่มา

“เงินฉุกเฉิน” เงินออมอีกส่วนที่ไม่ควรมองข้าม

“เงินฉุกเฉิน” เงินออมอีกส่วนที่ไม่ควรมองข้าม

“เงินฉุกเฉิน” เงินออมอีกส่วนที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิต ใครๆ ต่างก็ต้องการความมั่นคง ซึ่งบางคนอาจกำลังเก็บเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย บางคนนำเงินเก็บไปลงทุนเปิดร้าน แต่ยังมีเงินออม

© 2015-2016 Lalin Property Public Company Limited. Tel : 02-732-1041-5 Privacy · Terms