บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มหาชน ดำเนินกิจการในด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง


ข้อมูลทางการเงิน
วันหยุดประจำปี
รายงานประจำปี
งบการเงินรายไตรมาส

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เอกสารข่าวของบริษัท


Tag : นักลงทุนสัมพันธ์ , ข้อมูลสำหรับนักลงทุน, ข้อมูลด้านการเงิน, investor, investor relation

© 2015-2016 Lalin Property Public Company Limited. Tel : 02-732-1041-5 Privacy · Terms