คุณสมบัติ:

• เพศชาย หรือ หญิง
• อายุ 25 - 38 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง   
• มีประสบการณ์ด้านการขายบ้าน คอนโด 1-3 ปีขึ้นไป 
• บุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบงานบริการและรักในงานขาย
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Officeและมีทักษะด้านการสื่อสาร
• หากเคยผ่านงานด้านการขายอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถปฎิบัติงานที่  จ.ชลบุรี จ.ระยอง ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน     18,000-35,000.-  (เงินเดือนสามารถต่อรองได้)  Commission &  Incentive จะอยู่ที่ประมาณ    1,600 – 5,000.- 
หมายเหตุ    พนง.ระดับ จนทขาย – หัวหน้าแผนกขายจะได้    Commission &  Incentive  ในการขายตามที่บริษัทฯกำหนด โดยจ่ายในเดือนถัดไป

ลักษณะงาน:

• ตัดสินใจแก้ปัญหาการขาย  ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
• พัฒนาและฝึกเจ้าหน้าที่ขายให้มีความรอบรู้ในสินค้า และเงื่อนไขต่างๆ อย่างดี
• ติดตาม ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของบ้านตัวอย่าง และเฟอร์นิเจอร์
• ติดตาม ตรวจสอบให้สำนักงานขาย, บ้านตัวอย่าง, สวน, ฯลฯให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ ตาม Site Role Model และ Customer Contract Process
• วางแผนการทำงานขายเชิงรุกทั้งในและนอกโครงการ
• ดำเนินการประชุมทีมขายเพื่อติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
- ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
- ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
- เครื่องแบบพนักงาน
- รางวัลอายุงาน
- เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืออุปสมบท
- เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
- เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
- ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
- ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง  อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี สาขา  บริหารธุรกิจ / การตลาด
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน

ลักษณะงาน

 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การขายและการตลาด อย่างน้อย 5-7  ปีขึ้นไป
 • จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
 • กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
 • สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ:

• เพศชาย หรือ หญิง
• อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง   
• มีประสบการณ์ด้านการขายบ้าน คอนโด 1-3 ปีขึ้นไป 
• บุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบงานบริการและรักในงานขาย
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Officeและมีทักษะด้านการสื่อสาร
• หากเคยผ่านงานด้านการขายอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถปฎิบัติงานที่  จ.ชลบุรี จ.ระยอง ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ    พนง.ระดับ จนทขาย – หัวหน้าแผนกขายจะได้    Commission &  Incentive  ในการขายตามที่บริษัทฯกำหนด โดยจ่ายในเดือนถัดไป

ลักษณะงาน:

• ตัดสินใจแก้ปัญหาการขาย  ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
• พัฒนาและฝึกเจ้าหน้าที่ขายให้มีความรอบรู้ในสินค้า และเงื่อนไขต่างๆ อย่างดี
• ติดตาม ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของบ้านตัวอย่าง และเฟอร์นิเจอร์
• ติดตาม ตรวจสอบให้สำนักงานขาย, บ้านตัวอย่าง, สวน, ฯลฯให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ ตาม Site Role Model และ Customer Contract Process
• วางแผนการทำงานขายเชิงรุกทั้งในและนอกโครงการ
• ดำเนินการประชุมทีมขายเพื่อติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง  อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี สาขา  บริหารธุรกิจ / การตลาด
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน

ลักษณะงาน

 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การขายและการตลาด อย่างน้อย 5-7  ปีขึ้นไป
 • จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
 • กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
 • สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ:

• เพศชาย หรือ หญิง
• อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง   
• มีประสบการณ์ด้านการขายบ้าน คอนโด 1-3 ปีขึ้นไป 
• บุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบงานบริการและรักในงานขาย
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Officeและมีทักษะด้านการสื่อสาร
• หากเคยผ่านงานด้านการขายอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถปฎิบัติงานที่  จ.ชลบุรี จ.ระยอง ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ    พนง.ระดับ จนทขาย – หัวหน้าแผนกขายจะได้    Commission &  Incentive  ในการขายตามที่บริษัทฯกำหนด โดยจ่ายในเดือนถัดไป

ลักษณะงาน:

• ตัดสินใจแก้ปัญหาการขาย  ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
• พัฒนาและฝึกเจ้าหน้าที่ขายให้มีความรอบรู้ในสินค้า และเงื่อนไขต่างๆ อย่างดี
• ติดตาม ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของบ้านตัวอย่าง และเฟอร์นิเจอร์
• ติดตาม ตรวจสอบให้สำนักงานขาย, บ้านตัวอย่าง, สวน, ฯลฯให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ ตาม Site Role Model และ Customer Contract Process
• วางแผนการทำงานขายเชิงรุกทั้งในและนอกโครงการ
• ดำเนินการประชุมทีมขายเพื่อติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ:

เพศ ชาย  อายุ  38-45 ปี
การศึกษา ป.ตรี-ป.โท  สาขาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงาน
- บริหารจัดการชุมชนและงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์
- มีประสบการณ์บริหารชุมชน,การยกนิติบุคคล,บริการหลังการขาย
- สามารถบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
- Proaetive และ Self motivate

 

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง  อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี สาขา  บริหารธุรกิจ / การตลาด
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน

ลักษณะงาน

 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การขายและการตลาด อย่างน้อย 5-7  ปีขึ้นไป
 • จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
 • กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
 • สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ (AIA), ประกันสังคม ,สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน, ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ,
มีโบนัสประจำปี

 

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ:
-เพศชาย อายุ 38 - 48 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน
-มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป  และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-วางแผนงานโครงการก่อสร้างทั้งหมดในความรับผิดชอบรวมทั้งบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของโครงการ
-ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฏระเบียบที่ทางราชการกำหนด
-บริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

 

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีสื่อสารการตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 27-30 ปี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการประชาสัมพันธ์ ,กลยุทธ์การตลาด, Branding IMC
 • เขียวข่าวประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ / ถ่ายรูปได้
 • วางแผนกลยุทธ์ PR ได้
 • วางแผนการจัดสื่อ Offline ได้
สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 30 - 38 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3 – 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายบ้าน คอนโด 1-3 ปีขึ้นไป 
 •  
 • บุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบงานบริการและรักในงานขาย
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Officeและมีทักษะด้านการสื่อสาร
 • หากเคยผ่านงานด้านการขายอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  
 • สามารถปฎิบัติงานที่ จ.ชลบุรี, จ.ระยอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน ระดับหัวหน้าแผนก 22,000- 28, 000.-
ระดับ ผจก.ส่วน/ผช.ผจก.โครงการ 29, 000 –35,000.-
(เงินเดือนสามารถต่อรองได้) ค่าคอมมิชชั่นประมาณ 1,600 – 5,000.-
หมายเหตุ พนง.ระดับ จนทขาย – หัวหน้าแผนกขายจะได้ Commission & Incentive ในการขายตามที่บริษัทฯกำหนด โดยจ่ายในเดือนถัดไป

รายละเอียดงาน

ระดับหัวหน้าแผนกขาย
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ และรักการขาย
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 • หากขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ
 • ขาย-โอนตามเป้าหมาย
 • รับผิดชอบให้สำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,สวน,ฯลฯให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ ตาม Site Role Model และ Customer Contract Process
ระดับผจก.ส่วน/ผช.ผจก.โครงการ ขาย - จัดหาและดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบถึงสภาวะตลาดในเขตประกอบการที่รับผิดชอบ รวมถึงคู่แข่งขันทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อช่วยให้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานได้ถูกต้อง และ UP DATE ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- ติดตาม ตรวจสอบ การจัดเจ้าหน้าที่ขายในโครงกาให้สามารถทำหน้าที่ด้านการตลาดในเขตประกอบการ ดูแลให้มีการจัดทำ Marketing Report เพื่อให้ได้ข้อมูล Visit และข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องเพื่อฝ่ายการตลาดวิเคราะห์ลูกค้าได้ถูกต้อง
- ช่วยวิเคราะห์งานโฆษณา , ประชาสัมพันธ์ , และงานส่งเสริมการขายต่อลูกค้าว่าตรงตามความต้องการลูกค้า และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 30 - 38 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3 – 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายบ้าน คอนโด 1-3 ปีขึ้นไป 
 •  
 • บุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบงานบริการและรักในงานขาย
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Officeและมีทักษะด้านการสื่อสาร
 • หากเคยผ่านงานด้านการขายอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  
 • สามารถปฎิบัติงานที่ จ.ชลบุรี, จ.ระยอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน ระดับหัวหน้าแผนก 22,000- 28, 000.-
ระดับ ผจก.ส่วน/ผช.ผจก.โครงการ 29, 000 –35,000.-
(เงินเดือนสามารถต่อรองได้) ค่าคอมมิชชั่นประมาณ 1,600 – 5,000.-
หมายเหตุ พนง.ระดับ จนทขาย – หัวหน้าแผนกขายจะได้ Commission & Incentive ในการขายตามที่บริษัทฯกำหนด โดยจ่ายในเดือนถัดไป

รายละเอียดงาน

ระดับหัวหน้าแผนกขาย
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ และรักการขาย
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 • หากขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ
 • ขาย-โอนตามเป้าหมาย
 • รับผิดชอบให้สำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,สวน,ฯลฯให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ ตาม Site Role Model และ Customer Contract Process
ระดับผจก.ส่วน/ผช.ผจก.โครงการ ขาย - จัดหาและดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบถึงสภาวะตลาดในเขตประกอบการที่รับผิดชอบ รวมถึงคู่แข่งขันทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อช่วยให้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานได้ถูกต้อง และ UP DATE ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- ติดตาม ตรวจสอบ การจัดเจ้าหน้าที่ขายในโครงกาให้สามารถทำหน้าที่ด้านการตลาดในเขตประกอบการ ดูแลให้มีการจัดทำ Marketing Report เพื่อให้ได้ข้อมูล Visit และข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องเพื่อฝ่ายการตลาดวิเคราะห์ลูกค้าได้ถูกต้อง
- ช่วยวิเคราะห์งานโฆษณา , ประชาสัมพันธ์ , และงานส่งเสริมการขายต่อลูกค้าว่าตรงตามความต้องการลูกค้า และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากสามารถย้ายที่พักหลังจบโครงการได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดระยองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และรายละเอียดของงาน:
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปีขึ้นไป  และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  
 • มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive
 • หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ
 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากสามารถย้ายที่พักหลังจบโครงการได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดระยองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และรายละเอียดของงาน:
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปีขึ้นไป  และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  
 • มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive
 • หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ
 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

เพศ ชาย
อายุ 38-45 ปี
วุฒิ ป.ตรี-ป.โท วิศวกรรมโยธา
มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
งานด้านบริหารงานก่อสร้าง
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญาแผนงานขาย ตลาด และแผนงานโอน
ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ โดยให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนลูกค้าโอน 1 เดือน และเป็นไปตามระบบ KPI
- ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามข้อตกลง
- แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ผู้รับเหมาที่ทำงานผิดไปจากแผนงานและหากลยุทธ์ปรับปรุงให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย
- จัดแผนงานในการจัดสรรก่อสร้างในอนาคต เพื่อเกิดความสมดุลและยุติธรรมแก่ผู้รับเหมา
- วางแผนการก่อสร้างโดยประสานและสอดคล้องกับการโอนของฝ่ายขาย
- ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า
- ประมาณราคาต้นทุนงานการก่อสร้างตามแบบใหม่ ๆเป็นครั้งคราว
- ดูแลสภาพแวดล้อมของโครงการตลอดจนความสะอาด เพื่อสนับสนุนงานขาย และภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ
และตาม Site Role Model ของบริษัทฯ
- จัดหาผู้รับเหมาให้เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะสร้างในหน่วยงาน
- มีประสบการด้าน PC และ TF


สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

เพศชาย หรือ หญิง
อายุ 25-38 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายบ้าน คอนโด 3 ปีขึ้นไป
บุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบงานบริการและรักในงานขาย
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MicrosoftOffice และมีทักษะด้านการสื่อสาร
หากเคยผ่านงานด้านการขายอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปฎิบัติงานที่จ.ชลบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

งานบริหารงานขาย
- บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย (KPI)
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการขาย ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- พัฒนาและฝึกเจ้าหน้าที่ขายให้มีความรอบรู้ในสินค้า และเงื่อนไขต่างๆ อย่างดี
- ติดตาม ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของบ้านตัวอย่าง และเฟอร์นิเจอร์
- ติดตาม ตรวจสอบให้สำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,สวน,ฯลฯให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดี
ของบริษัทฯ ตาม Site Role Model และ Customer Contract Process - วางแผนการทำงานขายเชิงรุกทั้งในและนอกโครงการ
- ดำเนินการประชุมทีมขายเพื่อติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย / หญิง อายุ 38- 45 ปี
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาโทขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ / การตลาด
- มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน

ลักษณะงาน
- มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การขายและการตลาด อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
- จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
- กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ:
เพศชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี
จบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)  หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงาน
มีความรู้ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ, Balance Scorecard, KPI, หรือการบริหารจัดการทฤษฎีใหม่ๆ
สามารถวางแผนและตัดสินใจเฉพาะหน้าได้
มีความสามารถเชิงวิเคราะห์และวางแผน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดีสมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 – 40 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี /ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ป.ตรีมีประสบการณ์ด้านการตลาด 7 ปีขึ้นไป
ป.โทมีประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive มีอิสระในการวางแผนการตลาด

หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ


สมัครตำแหน่งนี้ >>

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

อาคาร ลลิล เลขที่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. :  02-732-1041-5 ต่อ 207, 217

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8:30 น. ถึง 17:30 น.

 

Tag : สมัครงาน , ร่วมงานลลิลฯ, สมัครงานบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มหาชน, ตำแหน่งงานรับสมัคร, ลลิลสมัครงาน, สมัครงานลลิล

© 2015-2016 Lalin Property Public Company Limited. Tel : 02-732-1041-5 Privacy · Terms