web stats

CALL CENTER 1778

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

เปิดจองโครงการใหม่ 4 ห้องนอน “บนเพชรเกษม”

27 – 28 เม.ย.นี้
เปิดจองโครงการใหม่ 4 ห้องนอน
“บนเพชรเกษม” ตรงข้าม ร.ร.ยอแซฟฯ

เริ่ม 1 ล้านต้น*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษิทกำหนด

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์พิเศษ

โปรโมชั่น Lio BLISS เพชรเกษม - ยอแซฟ 2

แผนที่โครงการ