3 เทคนิค ผ่อนบ้านให้หมดเร็ว

1. โปะเพิ่มทุกเดือน
    ถ้าโปะเพิ่ม 1 เท่าทุกเดือน ช่วยให้ผ่อนบ้านเร็วขึ้น 70%

2. รีบจ่ายช่วงดอกเบี้ยต่ำ
    1-3 ปีแรกดอกเบี้ยจะต่ำโปะช่วงนี้จะลดยอดเงินต้นได้มากขึ้น ทำให้ผ่อนหมดได้เร็วขึ้น

3. รีไฟแนนซ์บ้าน
    เปลี่ยนธนาคารเปรียบเทียบดอกเบี้ยถูกที่สุด