7 เหตุผลกู้ซื้อบ้าน ผ่าน

1. ช่วงอายุ *อายุน้อยมีโอกาสผ่านได้มากกว่า
2. แหล่งรายได้ต้องมีความมั่นคง *เงินเดือนชัดเจน
3. ประวัติการชำระหนี้ *ไม่ค้างชำระ *ไม่ติดบูโร
4. ความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สมรส (สำหรับผู้ที่แต่งงานแล้ว)
5. พิจารณาผู้กู้ร่วมเพื่อได้วงเงินที่สูง (สำหรับคนโสด)
6. บ้านที่จะซื้ออยู่ในทำเลที่ดีหรืออยู่ในโครงการที่น่าเชื่อถือ
7. เตรียมเอกสารขอกู้ *เอกสารต้องครบ

เพราะการกู้ซื้อบ้าน🏘 มีปัจจัยหลายๆอย่างที่บางคนอาจ ✔️ผ่าน และบางคนอาจจะ ✖️ไม่ผ่าน ก็เป็นได้ค่ะ ทั้งนี้เหตุผลการอนุมัติขึ้นอยู่ธนาคารแต่ละแห่ง และก็ประวัติทางการเงินของผู้ยื่นกู้อีกด้วย😀