7 สิ่งที่ควรทำก่อนจะซื้อทาวน์โฮม

• ขนาดทาวน์โฮมเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราไหม? พื้นที่ทั้งหมดพอสำหรับเราและครอบครัวหรือเปล่า ?

• ทำเลของทาวน์โฮมตอบโจทย์การใช้ชีวิตไหม ?

• งบประมาณที่มีเพียงพอต่อการใช้ชีวิตไหม ?

• บางโครงการต้องใช้เงินจำนวนมากก่อนโอนมีเงินออมพอไหม ?

• ระยะเวลากู้และอัตราดอกเบี้ยรับได้ไหม ?

• หลังโอนแล้ว มีค่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าต่อเติม ค่าส่วนกลาง และอื่นๆ อีกมากมาย จ่ายไหวไหม ?

• โครงการที่จะซื้อมีคุณภาพดีไหม ? ควรศึกษาให้รอบคอบที่สุด