บ้าน พื้นที่แห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ออกแบบพื้นที่ให้เชื่อมต่อกัน ทำให้สมาชิกในครอบครัวใช้พื้นที่ความสุขร่วมกันอย่างเต็มที่และตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยดีไซน์ French Colonial Style