ลลิล-ชีวิตคู่-กู้ร่วม

ชีวิตคู่ กับการกู้ร่วม

คุณสมบัติของผู้กู้ร่วม
• สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน
• กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องแสดงหลักฐาน เช่น การ์ดแต่งงาน รูปถ่าย ใบแจ้งเกิดบุตร ทะเบียนบ้านบุตร

กรรมสิทธิ์บ้านเป็นของใคร
สำหรับกรณีการกู้ร่วมซื้อบ้านทำได้ 2 แบบ
• แบบที่ 1 ใส่ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เพียงคนเดียว
• แบบที่ 2 ใส่ชื่อผู้กู้ร่วมทุกคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
ส่วนใหญ่แล้วจะเลือกแบบที่ 2 เพราะผู้กู้ทุกคนจะมีกรรมสิทธิ์ในบ้านร่วมกัน แต่หากต้องการขายบ้านหรืออสังหาฯ นั้น จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมทุกคน

ข้อดีของการกู้ร่วมซื้อบ้าน
• ขออนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
• วงเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
• สร้างความน่าเชื่อถือต่อธนาคาร