4 เทคนิค ฟรีแลนซ์กู้บ้านผ่านฉลุย

1. หลักฐานทางการเงิน
  • สัญญาจ้างงาน
  • เอกสารการเสียภาษี
  • Statement เงินฝาก
  • ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

2.มีเครดิตการเงินที่ดี
  • ห้ามติดเครดิตบูโร
  • มีประวัติการผ่อนชำระสม่ำเสมอ ตรงเวลา

 

3.มีเงินออม
  แสดงถึงความมีวินัยทางการเงิน

4.เพิ่มโอกาสการกู้
  • หาผู้กู้ร่วม
  • หาคนค้ำประกัน
  • ยื่นหลักทรัพย์เพิ่ม