บ้านแบบไหนที่ใช่กับครอบครัวเรา

จะซื้อบ้านทั้งที ควรซื้อแบบไหนดี? ทาวน์โฮม บ้านแฝด หรือบ้านเดี่ยว 🏡✨
สิ่งสำคัญก็คือจำนวนสมาชิกในครอบครัว 👨‍👩‍👦 และรูปแบบการใช้ชีวิตว่าเหมาะกับบ้านแบบไหน
จากนั้นค่อยคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ทั้งทำเลที่ตั้งและราคา