Template is not defined.
👉วันนี้ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มาแชร์เทคนิคดีๆ ในการผ่อนบ้านยังไงให้หมด ภายใน 10 ปี 💸
1. ผ่อนตามแผนที่ธนาคารให้มา อาจจะต้องผ่อนถึง 30 ปี 🤨
2. ผ่อนตามแผน + โปะ 1 เท่า อาจจะลดเวลาผ่อนลงไปเหลือแค่ 10 ปี 🥰
3. ผ่อนตามแผน + รีไฟแนนซ์เรื่อยๆ อาจจะลดเวลาผ่อนลงเหลือ 20 ปี 😀
**ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่น
4. ผ่อนตามแผน + โปะ 1 เท่า + รีไฟแนนซ์เรื่อยๆ อาจจะลดระยะเวลาผ่อนลงไปเหลือแค่ ประมาณ 8-9 ปี เท่านั้น! 🥳
**ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่น
—-> อย่าลืมติดตาม เทคนิคดีๆในการผ่อนบ้านของลลิล พร็อพเพอร์ตี้ด้วยนะคะ 😘
👇ติดตามข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ จากช่องทางอื่นๆของเราได้ที่: