วิธีการอ่านมาตรวัดน้ำ มิเตอร์มาตรฐานแบบ 7 หลัก

1. ตัวเลข 4 หลักด้านหน้า แสดงถึง ปริมาณการใช้น้ำรวม มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร (1 ลบ.ม. = 1,000 ลิตร)
2. ตัวเลข 3 หลักด้านหลัง คือ จำนวนลิตร (จุดทศนิยมของหน่วยลูกบาศก์เมตร)
3. ใบพัดหรือดอกจัน แสดงถึง สถานะการใช้น้ำ โดยหากไม่ได้เปิดน้ำใช้ ใบพัดจะไม่หมุน กรณีใบพัดหมุน ให้สันนิษฐานว่ามีท่อภายในรั่ว
ควรรีบหาให้พบ และซ่อมโดยเร็ว

วิธีคำนวณค่าใช้จ่ายน้ำในแต่ละเดือนง่ายๆ

1. นำจำนวนลูกบาศก์เมตรของมิเตอร์เดือนปัจจุบัน มาลบกับจำนวนลูกบาศก์เมตรของมิเตอร์เดือนที่แล้ว จะได้จำนวนที่ใช้น้ำไปทั้งหมดของเดือนนี้
2. นำค่าการใช้น้ำที่คำนวณได้มาคูณกับอัตราค่าน้ำประปาต่อหน่วย (ปัจจุบันอัตราค่าน้ำ/หน่วย อยู่ที่ 10.50 บาท อ้างอิง ; เว็บไซต์การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่) ก็จะได้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายค่าน้ำทั้งหมด
การคำนวณค่าน้ำตามภาพตัวอย่าง
– 20 ลบ 1 เท่ากับ 19
– นำ 19 คูณ 10.50 จะได้ 199.5 ดังนั้น เดือนนี้เราต้องจ่ายค่าน้ำ 199.5 บาท

วิธีตรวจสอบมิเตอร์

ควรหมั่นสังเกตและตรวจสอบความผิดปกติของมาตรวัดน้ำอย่างสม่ำเสมออย่างง่ายได้ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำ โปรดแจ้ง กปภ.สาขา ที่ใช้บริการ เป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข (ติดต่อกปภ. 1662)