ทาวน์โฮมไลโอ ที่ลลิล พร็อพเพอสร์ตี้
สามารถร้างกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย
เพราะ🏘🎊ทาวน์โฮมที่ไลโอมีห้องอเนกประสงค์
🌟ที่สามารถดัดแปลงให้กลายเป็นห้องต่างๆ
สำหรับทุกๆคนในครอบครัวได้ค่ะ เช่น 👇
1. ห้องแคสเกม 🎮
2. ห้องโคฟเวอร์แดนซ์ 🩰
3. ห้องสตูดิโอ ไลฟ์สดต่างๆ 📱
4. ห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ 🛌
5. ห้องอื่นๆ อีกมากมาย 🪟
💥ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ คลิก https://www.lalinproperty.com/lio/