7 วิธีดูแลบ้านรับหน้าฝน

1. ตัดแต่งกิ่งไม้ ป้องกันไม่ให้หักโค่นและรกร้าง
2. ขนย้ายสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่สามารถโดนน้ำได้ไว้ในที่ร่ม
3. เช็ครอยร้าว หรือรอยรั่วซึมตามหลังคาและผนัง
4. ขัดล้างพื้นคอนกรีตรอบบ้าน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ , ลื่นล้ม
5. เช็ครางน้ำ และท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตัน
6. คว่ำภาชนะที่ขังน้ำฝน เพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
7. ตรวจเช็คอุปกรณ์สายไฟ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด