Template is not defined.
บ้านใหม่ลลิล เตรียมตัวซื้อบ้าน

ซื้อบ้าน อยากซื้อบ้าน อยากมีบ้านใหม่ซักหลังต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

        หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาบ้านใหม่ซักหลัง การศึกษาข้อมูลเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจัยเรื่องราคาบ้านอาจเป็นปัจจัยหลักๆ ที่จะช่วยคัดสรรความต้องการ แต่นอกเหนือจากราคาบ้านแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่ต้องคำนึงถึง มาดูกันค่ะว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อซื้อบ้านเป็นของตัวเอง

        กำลังในการผ่อนแต่ละเดือน

ยกตัวอย่าง หากยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีรายได้ที่ 15,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ต้องการกู้ระยะเวลา 30 ปี มีดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% และสามารถกู้ได้ถึง 100% ของราคาประเมิน หากบ้านราคา 1,800,000 บาท จะต้องชำระค่างวดที่ประมาณ 10,800 บาทต่อเดือน เป็นต้น
ทั้งนี้จำนวนเงินในการปล่อยกู้อาจจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนชำระอื่นๆ เช่น ค่าผ่อนบัตรเครดิต  ผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายรายเดือนสูงๆ ก็อาจทำให้ยอดเงินกู้ถูกลดทอนลงไป ทั้งนี้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาชำระเงินแล้ว ไม่ควรเกิน 65 ปี หรืออาจต้องใช้หลักประกันอื่นๆ  ร่วมด้วย เมื่อสำรวจกำลังการผ่อนของตัวเองแล้วก็เตรียมหาข้อมูลการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารได้เลย

        ธนาคารปล่อยเงินกู้ให้เท่าไหร่

อัตราการปล่อยกู้ของแต่ละธนาคารอาจมีความแตกต่างกันไป หากเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ธนาคารมักปล่อยกู้เริ่มต้นที่ 85% ของราคาประเมิน (บางธนาคารสามารถกู้ได้ถึง 100%) และการกู้มักมีระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี ส่วนกรณีการกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภค บริโภค มักให้กู้ไม่เกิน 5% ของราคาประเมิน ซึ่งมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 15 ปี ทั้งนี้บางธนาคารอาจมีข้อเสนอวงเงินเพิ่มเติมในกรณีซื้อประกันร่วมด้วย จึงควรมีการสำรวจอัตราการปล่อยกู้ระหว่างธนาคาร เพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

        เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารปล่อยสินเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างธนาคาร ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีการปรับขึ้นลง หรืออาจมีโปรโมชั่นเพื่อมาดึงดูด ทั้งนี้ควรศึกษารายละเอียดให้ดี เพราะดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญต่อยอดเงินกู้โดยรวมที่ต้องชำระทั้งหมด หากได้ดอกเบี้ยต่ำอัตราการผ่อนชำระก็จะลดลงไปด้วย

        เตรียมเอกสารให้พร้อม

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อจะมีหลักๆ ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบสำคัญสมรส (ถ้ามี)
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
  5. แผนที่ตั้งโดยสังเขป
  6. หนังสือรับรองเงินเดือน
  7. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านใหม่ซักหลัง ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องใช้ตามเงื่อนไขของธนาคารที่เลือก การซื้อบ้านก็เหมือนกับการลงทุนก้อนใหญ่ในระยะยาว ก่อนการตัดสินใจซื้อบ้านจึงควรศึกษาข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ที่คุ้มค่าให้มากที่สุด

ขอบคุณข้อมูลการคำนวณสินเชื่อจาก www.ghbank.co.th