สุขกายสุขใจ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสุขกายสุขใจ @ ไลโอ บลิสซ์ ชลบุรี – อมตะนคร

ชวนลูกบ้านร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งกับพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561