ภาพบรรยากาศของลูกบ้านลลิลในกิจกรรม “Best Homemade Pizza”
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ที่ ลลิล ทาวน์ เพชรเกษม 81 พุทธมณฑล สาย 4