ลดทันที 100 บาท เมื่อช็อปสินค้าตรุษจีนครบ 1,500 บาท ต่อใบเสร็จ
เพียงดาวน์โหลดท็อปส์ ออนไลน์ แอปพลิเคชัน
และตรวจสอบ E-Coupon ได้ที่หน้าแรก

เฉพาะวันสั่งซื้อ: 7 ม.ค. 2565 – 27 ม.ค. 2565

เงื่อนไขรายการ:
• สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเดอะวัน
• ยอดซื้อ 1,500 บาท คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
• โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ ออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เฉพาะสั่งซื้อภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 – 27 มกราคม 2565 เท่านั้น
• ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
• ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
• จำกัดการรับส่วนลดมูลค่า 100 บาท 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ
• คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน
• ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Get 100 Baht off when shop participating Chinese New Year products

1,500 Baht per receipt at Tops online application only
and Check E-Coupon at the Homepage.

Terms and conditions:
• Exclusively for The 1 members.
• The purchase price is 1,500 Baht and calculated on the net price after deducting discounts.
• Promotion is valid for online purchase at Tops online website and application. For selected order dates 7 January 2022 – 27 January 2022 only.
• Excluding the following items: wholesale (7 or more items bearing the same barcode per receipt).
• Customers will instantly receive the discount at the time of purchase once the required purchase amount is made under the terms and conditions.
• Limit 1 redemption of 100 Baht discount per The 1 number throughout the promotion period.
• This discount coupon can be used with other coupons when the purchase price in the receipt is greater than or equal to the purchase price of all coupons combined.
• The discount cannot be exchanged or redeemed for cash.
• Central Food Retail Co., Ltd. reserves the right to change terms and conditions without prior notice.