ภาพบรรยากาศกิจกรรม
Green Work-Shop DIY ทำสวนผักออแกนิค
พร้อมเลือกซื้อ ผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษ จากวัดสวนแก้ว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567
โครงการ Lio อ่อนนุช – ฉลองกรุง 2