มหกรรมคลายร้อน

ภาพบรรยากาศกิจกรรมมหกรรมคลายร้อน @ บ้านบุรีรมย์ รังสิต – คลอง 4

ภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวแก่ผู้สูงอายุ และจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากพรชัยแอร์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561