สุขกายสุขใจ ตักบาตรอาหารแห้งกับพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสุขกายสุขใจ @ ไลโอ บลิสซ์ ชลบุรี – อมตะนคร

ชวนลูกบ้านร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งกับพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561