WFH เหนื่อยไหม ไหวหรือป่าว R U OK ?

WFH เหนื่อยไหม ไหวหรือป่าว R U OK ?

วันนี้ทางลลิล มีเคล็ดลับ 7 ข้อ ที่จะช่วยให้คุณปรับตัว รับมือกับความเครียด
1. หยุด สาเหตุเพราะทุกความเครียดมีสาเหตุ ต้องแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาว่าเกิดจากอะไร
2. สร้างกิจกรรมผ่อนคลายให้กับร่างกายและจิตใจ ผ่อนคลาย
3. ปรับ Mindset ปรับทัศนคติ ต่อสิ่งต่าง ๆ ตามที่เปลี่ยนแปลง ให้มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำ
4. ลองเล่าสิ่งที่เราไม่สบายใจให้กับคนที่พร้อมจะฟัง หรือลองเขียนเพื่อเรียบเรียงความคิด สื่อสารระบาย
5. ไม่รับของเป็นพิษ หลีกเลี่ยงไม่รับสิ่งที่เป็นพิษเข้ามาในชีวิต โดยเฉพาะการเลือกเสพสื่อ Social ต่าง ๆ
6. ลองหาเรียนรู้ทักษาะใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะทำให้งานของเราดียิ่งขึ้น และสิ่งสิ่งใหม่ ๆให้กับงานของเรา เรียนรู้ทักษะใหม่
7. เป็นผู้ให้ หาโอกาสเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยให้ ความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง กลับมาง่ายขึ้น

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก หมอเอิ้น พิยะดา นักจิตวิทยาและนักแต่งเพลง
https://earnpiyada.com/