ฤดูหนาวจะมาแล้ว!! เช็คลิสต์การดูแลบ้านกันเถอะ

  • การตรวจสอบบ้าน หลังจากผ่านช่วงหน้าฝนมา บ้านอาจเกิดรอยรั่วซึมจากบริเวณหลังคา หรือรอยต่อต่างๆของบ้าน การปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้าน ในช่วงหน้าหนาวถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
  • การปรับปรุงทาสีใหม่ ฤดูหนาวนี้เหมาะสมที่สุดในการที่จะทาสีใหม่ทั้งภายในภายนอก ด้วยความชื่นในอากาศมีน้อย ทำให้ประสิทธิภาพในการทางสีติดง่าย และแห้งไว้อีกด้วย
  • ป้องกันเรื่องการการเกิดอัคคีภัยเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ด้วยในหน้าหนาวอากาศจะแห้งกว่าปกติ ลองมาสำรวจอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสายไฟภายในบ้านให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • การใช้งานเครื่องปรับอากาศ ในฤดูนี้อาจจะมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศลดลงด้วยอากาศอาจจะเย็นขึ้น แต่ข้อแนะนำคือควรมีการใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง นานครั้งละประมาณ 30-40 นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันในระบบระบายอากาศในเอง