ภาพบรรยากาศกิจกรรม
Work-Shop DIY สวนในขวดแก้ว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566
โครงการ Lio Bliss ลำลูกกา – คลอง 4