แบบบ้าน Crisp

บ้านแนวคิดใหม่ พื้นที่ใช้สอย 141 ตร.ม.4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องรับประทานอาหาร ครัวแยกสัดส่วน และที่จอดรถ 1 คัน

line2 4 bedroom line2 2 barthroom line2 1 car park
line2 1 living room line2 1 dining room line2 1 kitchen room

แบบบ้าน Crisp

บ้านแนวคิดใหม่ พื้นที่ใช้สอย 141 ตร.ม.4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องรับประทานอาหาร ครัวแยกสัดส่วน และที่จอดรถ 1 คัน

line2 4 bedroom line2 2 barthroom line2 1 car park
line2 1 living room line2 1 dining room line2 1 kitchen room

แบบบ้าน Crisp

บ้านแนวคิดใหม่ พื้นที่ใช้สอย 141 ตร.ม.4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องรับประทานอาหาร ครัวแยกสัดส่วน และที่จอดรถ 1 คัน

line2 4 bedroom line2 2 barthroom line2 1 car park
line2 1 living room line2 1 dining room line2 1 kitchen room