5 มาตรการสร้างความมั่นใจ เพิ่มความปลอดภัยจาก COVID-19 สำหรับลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการทุกคน

🔵 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดทางเข้าออกโครงการและสำนักงานขาย

🔵 ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ จุดทางเข้าออกสำนักงานขาย และบ้านตัวอย่าง

🔵 ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆ 1 ชั่วโมง ณ สำนักงานขาย และบ้านตัวอย่าง

🔵 พนักงานและเจ้าหน้าที่ สวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อให้บริการ

🔵 ขอความร่วมมือทุกท่านแจ้งข้อมูลแก่โครงการ กรณีพบว่าตัวเองหรือคนในครอบครัวตรวจพบเชื้อ COVID-19