ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมคณะสื่อมวลชน ร่วมมอบเงินสนับสนุนเด็กไทย พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดเกษตรพอเพียง

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมคณะสื่อมวลชน ร่วมมอบเงินสนับสนุนเด็กไทย
พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดเกษตรพอเพียง

        นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร และนายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี” พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมมอบเงินทุนเพื่อใช้พัฒนากิจกรรมการศึกษารวม 200,000 บาท รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลงและโรงเรียนอื่นๆ ในละแวกใกล้เคียง ตลอดจนมอบพันธุ์ปลาและอุปกรณ์ปลูกผักพร้อมเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับจัดทำอาหารกลางวัน ตามแนวคิด ‘เกษตรพอเพียง’ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง