ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าพัฒนามาตรฐานใหม่แห่งการอยู่อาศัย
ผสานนวัตกรรมและฟังก์ชันด้วยแนวคิด iL- Lalin Innovation Living

           ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เสริมนโยบายพัฒนาบ้านคุณภาพด้วยแนวคิด iL (Lalin Innovation Living) ผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีรับเทรนด์การอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค IOT ควบคู่กับการห่วงใยสิ่งแวดล้อม

           นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า จากเทรนด์การอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในปัจจุบันทำให้ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งพัฒนามาตรฐานในการอยู่อาศัยใหม่ เพื่อให้สอดรับต่อการเข้ามาของกระแส IOT ที่ก้าวไปพร้อมกับการตระหนักถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าจึงเป็นที่มาของการพัฒนาแนวคิด iL (Lalin Innovation Living) ที่ครอบคลุม 3 แนวคิด ประกอบด้วย iL-Smart & Security, iL-Eco System และ iL-Lively & Healthy  

        “วิถีชีวิตแบบ New normal จากโควิด-19 และอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดวิถีใหม่ในการอยู่อาศัยเช่นกัน ปัจจุบันลูกค้าต้องการที่อยู่อาศัยในแบบ ‘Flexible function’ ที่พรั่งพร้อมด้วย facility สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้าได้อย่างลงตัวที่สุด จึงเกิดการต่อยอดสู่แนวคิด ‘Smart Value Smart Function’     โดยการเสริมความสะดวกสบายของ IOT (Internet of Thing) เพิ่มเข้าไปให้สามารถ

        เชื่อมต่อกับทุกสิ่งภายในบ้านและระบบรักษาความปลอดภัยทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวันของลูกค้ามากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นที่มาของแนวคิด iL-Smart & Security พร้อมส่งมอบบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้าเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการนำกลับมาใช้ใหม่ภายใต้แนวคิด  iL-Eco System  และจากการเกิดโรคอุบัติใหม่ตลอดจนผลกระทบจากมลภาวะฝุ่น PM2.5 ทำให้วันนี้ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ก้าวไปอีกขั้นเพื่อพัฒนา ‘บ้านสุขภาพดี’ ที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องการถ่ายเทอากาศ การคำนึงถึงทิศทางลมและแสงแดด และคัดสรรวัสดุที่ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรค จึงเกิดเป็นแนวคิด iL-Lively & Healthy ขึ้น” นายชูรัชฏ์ ชาครกุล อธิบายถึงที่มาของ 3 แนวคิดที่ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ใช้เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาบ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี

 

สอบถามและชมข้อมูล ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เพิ่มเติมได้ที่

Call Center 1778 หรือ www.lalinproperty.com