Template is not defined.

นักลงทุนเชื่อมั่นความแข็งแกร่งของ LALIN
ส่งผลให้หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ยอดจองซื้อเข้ามาล้นกว่าเท่าตัว

          บริษัท  ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) (LALIN)   บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาแล้วกว่า 34 ปี  โดยบริษัทมีการขยายที่สูงกว่าภาพรวมของตลาดฯ มาตลอดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา  ซึ่งแม้บริษัทจะมีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างมาก แต่ยังคงควบคุมความเสี่ยงทางด้านการเงินอย่างดี  มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่ต่ำเพียง 0.67 เท่า ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ราว 1.4 เท่า

          นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จอย่างดีในการเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   มูลค่าเสนอขายรวมในครั้งนี้จำนวน 550 ล้านบาท  ทั้งนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเช่นเคย โดยมีทั้งนักลงทุนกลุ่มสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ให้ความสนใจจองซื้อเข้ามามากกว่ามูลค่าเสนอขายกว่าเท่าตัว

          ทั้งนี้ในช่วงต้นเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระจำนวน 500 ล้านบาท  ซึ่งบริษัทได้ใช้สภาพคล่องของบริษัทชำระคืนไปก่อนแล้ว   โดยงบดุล ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีเงินสดสำรองอยู่ราว 1,050 ล้านบาท  มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ราว 7,500 ล้านบาท  โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุน(D/E Ratio) ที่ต่ำเพียง 0.67 เท่า และหากดูที่ Net D/E Ratio จะอยู่ที่ระดับต่ำเพียง 0.31 เท่า  ในขณะที่บริษัทมียอดรับรู้รายได้ในปี 2563 เติบโต 24%  และกำไรสุทธิเติบโตถึง 50%  สะท้อนความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทได้เป็นอย่างดี

          สำหรับในการออกเสนอขายหุ้นกู้รอบนี้  ทางบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.35% โดยมีมูลค่าเสนอขายรวม 550 ล้านบาท    โดยเป็นการออกเพื่อเสริมสภาพคล่องไว้ใช้ในการขยายธุรกิจ  จากที่บริษัทได้นำสภาพคล่องของบริษัทชำระคืนหุ้นกู้ตัวเดิมที่ครบกำหนดไปในช่วงก่อนหน้าแล้วจำนวน 500 ล้านบาท