สมัครตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติ:

• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 33-38 ปี 

• วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

• มีประสบการณ์ขายบ้านจัดสรร (ทาวน์โฮม / บ้านแฝด / บ้านเดี่ยว) อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

• สามารถให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าได้

• มีภาวะผู้นำ, เคยบริหารทีมขายมาก่อน


ลักษณะงาน:

 บริหารงานขายโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 พาลูกค้าเยี่ยมโครงการพร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

 ดูแลให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อธนาคารแก่ลูกค้าพร้อมปิดการขาย

 บริหารทีมขาย รวมถึงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ทีมงาน

• ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ของพื้นที่ขาย เช่น สำนักงานขาย, บ้านตัวอย่าง, สิ่งแวดล้อมทั่วไปในโครงการที่รับผิดชอบ

• ประสานงานกับหน่วยภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น งานโอนกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ, ธนาคาร, ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น

• นำลูกค้าตรวจบ้านเพื่อทำการส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้า

• งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการโอน, เอกสารทางบัญชี การเงินต่าง ๆ เป็นต้น

• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการเพิ่มเติม : 

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

โทร. : 02-732-1041-5,  065-518-9616 (คุณแต๋ม)

E-Mail : hr@lalinproperty.com

             

สมัครตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติ:

• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 27 - 30 ปี ขึ้นไป

• วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

• มีประสบการณ์ขายบ้านจัดสรร (ทาวน์โฮม / บ้านแฝด / บ้านเดี่ยว) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

• สามารถให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าได้

• มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


ลักษณะงาน:

• ขายโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

• พาลูกค้าเยี่ยมโครงการพร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

• ดูแลให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อธนาคารแก่ลูกค้าพร้อมปิดการขาย

• ประสานงานกับหน่วยภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น งานโอนกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ, ธนาคาร, ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น

• นำลูกค้าตรวจบ้านเพื่อทำการส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้า

• งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการโอน, เอกสารทางบัญชี การเงินต่าง ๆ เป็นต้น

• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการเพิ่มเติม : 

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

โทร. : 02-732-1041-5,  065-518-9616 (คุณแต๋ม)

E-Mail : hr@lalinproperty.com

             

สมัครตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติ:

• เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี

• วุฒิปริญญาตรี สาขาสำรวจ  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ทำงานด้านสำรวจ 3 - 5 ปีขึ้นไป

• มีความเป็นผู้นำ Proactive และSelf motive

• หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

 

ลักษณะงาน:

• งานสำรวจแนวรังวัด, แนวเขตที่ดิน

• ให้ตำแหน่งหมุดเข็ม, แนวท่อ, line บ้าน

• คำนวณปริมาณดิน งานระดับต่าง ๆ ตามแบบก่อสร้างและผังจัดสรรที่กำหนด

• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

โทร. : 02-732-1041-5, 081-870-9111(คุณอ๊อด)

E-Mail : hr@lalinproperty.com

             

สมัครตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติ:

• เพศชาย อายุ 25– 35 ปี

• วุฒิปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แนวราบ (ทาวน์โฮม, บ้านเดี่ยว) 2 ปีขึ้นไป

• มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

• หากผ่านงานก่อสร้างในระบบ Pre cast หรือ TunnelForm จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive

ลักษณะงาน:

• ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

• ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

โทร. : 02-732-1041-5 ต่อ 207, 081-870-9111

hr@lalinproperty.com

             

สมัครตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ถึง 35 ปี

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปี (เน้นบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม)

 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

 

ลักษณะงาน :

 • วางแผนการตลาดและกำหนดกลยุทธ์ให้ได้ผลต่อยอด Visit และยอดขาย

 • บริหารงบประมาณที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ภายในงบประมาณ

 • จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย

 • วิเคราะห์ยอดลูกค้า Visit ให้มีคุณภาพและตามเป้าหมายกำหนดหากไม่เป็นไปตามแผนต้องเร่งปรับกลยุทธ์

 • ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย

 • Surveyคู่แข่งและวิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม เพื่อปรับกลยุทธ์การตลาด สร้างความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ขายด้วยข้อมูล วิเคราะห์คู่แข่งและกลยุทธ์การตลาด

 • ดูแลงาน E-marketing เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอด Visit และ Sale

 • วิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนวิจัย และข้อมูลภายนอกเพื่อปรับกลยุทธการตลาดให้ทันเหตุการณ์

 • จัดหากิจกรรมการตลาดใหม่ๆที่สามารถเพิ่มยอดขายกำไร และสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

 • จัดทำ Marketing Brief ให้กับฝ่ายขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยมีการรายงานทุกเดือน

 • ช่วยดูแลสภาพโครงการ บ้าน SOS บ้านตัวอย่าง ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย โดยทำงานร่วมกับฝ่ายก่อสร้าง

 • ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายขาย ในการจัดทำสินค้าให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการขาย

 • จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขายและแบบ KPI

 • วิเคราะห์ รวบรวม ประเมินผล พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลทางการตลาดแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

 • ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานการตลาด

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ :

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่

 • ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)

 • ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ

 • เครื่องแบบพนักงาน

 • รางวัลอายุงาน

 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส

 • เงินช่วยเหลืออุปสมบท

 • เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน

 • เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ

 • ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร

 • ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 • สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี

 • ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี

 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

             

สมัครตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติ:

• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 33 - 38 ปี

• วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

• มีประสบการณ์บริหารงานขายบ้านจัดสรร (ทาวน์โฮม / บ้านแฝด / บ้านเดี่ยว) อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

• สามารถให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าได้

• มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


ลักษณะงาน:

• ขายโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

• พาลูกค้าเยี่ยมโครงการพร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

• ดูแลให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อธนาคารแก่ลูกค้าพร้อมปิดการขาย

• ประสานงานกับหน่วยภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น งานโอนกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ, ธนาคาร, ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น

• นำลูกค้าตรวจบ้านเพื่อทำการส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้า

• งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการโอน, เอกสารทางบัญชี การเงินต่าง ๆ เป็นต้น

• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการเพิ่มเติม : 

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

โทร. : 02-732-1041-5,  065-518-9616 (คุณแต๋ม).

E-Mail : hr@lalinproperty.com