ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ คว้าผลการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

         ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างมุ่งมั่น ล่าสุดได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ประจำปี 2565 จาก 750 บริษัทที่ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า จากที่บริษัทได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อปูพื้นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต โดยในปี 2566 ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมที่จะขยายบทบาทและมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานให้ ครอบคลุมมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีบรรษัทภิบาลเป็นพื้นฐาน (Environmental, Social and Governance: ESG) ให้สอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราได้ปูพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง สอดแทรกเข้าไปตั้งแต่จุดเริ่มแนวคิดการพัฒนาโครงการ การคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ด้าน ESG ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้แบบเกินความคาดหมาย ด้วยวิธีคิดที่ให้มากกว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มอบให้มาโดยตลอด

สอบถามและชมข้อมูล ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เพิ่มเติมได้ที่

Call Center 1778 หรือ https://www.lalinproperty.com/news/cgr/